FÅ EN GRATIS HJEMMESIDE

Få en gratis hjemmeside! Eneste krav er, at du skal bruge den. Se hvordan du kan få en gratis hjemmeside her:

Sådan får du en gratis hjemmeside

  • Se om du opfylder kravene for at få en gratis hjemmeside udviklet af Mameko Solutions. De overordnede krav er:
  • Du skal bruge siden og udgive nyt indhold jævnligt.
  • Du skal selv promovere din hjemmeside – gerne via sociale medier.
  • Du leverer indholdet til hjemmesiden.

Gør du det, så kan du have en gratis hjemmeside, hvor både opdateringer og backup bliver ordnet for dig.

Hjemmeside

Dine fordele

Intet bøvl – koncentrer dig om at publicere dit indhold.

Ingen bekymringer! Backup og opdateringer bliver klaret for dig.

Hold liv i din hjemmeside – så koster den dig intet.

Domæne og hosting bliver betalt for dig.

Bestil din hjemmeside nu

Krav og handelsbetingelser

Krav til Mameko Solutions

Du kan her læse mere om de forpligtigelser, som Mameko Solutions har i forbindelse med udarbejdelsen af en hjemmeside til dig.

1) Klar til brug

2) Opdatering
Mameko Solutions forpligtiger sig til at varetage de påkrævede opdateringer af hjemmesiden, således modtageren ikke skal tænke på dette.

3) Økonomi
Mameko Solutions står for de økonomiske forpligtigelser for hjemmesiden i form af hosting og domæne.

Krav til modtageren

Du kan her læse mere om de krav og forpligtigelser, der følger med i forbindelse med at få en gratis hjemmeside fra Mameko Solutions:

1) Du skal publicere hver uge
Med det forstås der, at der skal være et bestemt antal publiceringer på siden i løbet af ugen. Helt nøjagtigt to nye udgivelser på over 450 ord om ugen. Dette krav kan erstattes ved over 1.000 sidevisninger om ugen. Med antal udgivelser og/eller sidevisninger er der tale om ugebasis og ikke et gennemsnit på månedbasis. 

2) Modtageren leverer indholdet
Modtageren af hjemmesiden forpligter sig til selv at levere indholdet. Enten udarbejdet af modtageren selv eller via tredjepart. Leveres indholdet af tredjepart mod betaling eller anden form for økonomisk kompensation, så hæfter modtager ene og alene for dette.

3) 

4) 

5)

Handelsbetingelser

Du kan her læse om de overordnede handelsbetingelser forbundet med at modtage en hjemmeside fra Mameko Solutions.

Generelle oplysninger
Mameko Solutions
Vædderens Kvarter 99
6710 Esbjerg V
CVR nr.: 37385859
Telefon: +45 28292492
E-mail: info@mamekosolutions.dk

Priser
Mameko Solutions tager forbehold for eventuelle fejl i de angivne priser. Endvidere forbeholdes retten til at ændre priserne uden foregående samtykke.

Betaling
Mameko Solutions modtager som udgangspunkt kun betaling via enten bankoverførsel eller MobilePay.
Alle beløb er i danske kroner (kr.) og er eksklusiv moms- Der tages forbehold for prisfejl.

Levering
Mameko Solutions forpligtiger sig til at levere en driftsdygtig hjemmeside til modtageren. Med til dette følger et setup i form af tema, opsætning af widgets og installation af plugins. Med andre ord skal hjemmesiden være funktionsdygtig ved leveringen. Der vil som udgangspunkt gå op til 30 dage fra tildelingen af en hjemmeside til, at denne senest skal leveres i funktionsdygtig stand.
Alle hjemmesider under denne ordning vil som udgangspunkt blive udarbejdet i WordPress med mindre andet er aftalt. Modtager vil her få oprettet det ønskede antal brugere. Disse vil dog som udgangspunkt aldrig være administratorroller.

Reklamation
??????????

Refusion
Skulle refusion komme på tale, bedes modtager medsende de relevante og krævede bankoplysninger i form af registreringsnummer og kontonummer, hvortil det aftalte beløb overføres.

Fortrydelsesret
Mameko Solutions giver 14 dages fuld returret på hjemmesider leveret under denne aftale. Perioden på de 14 dage medregnes fra datoen for aftalens underskrivelse.
Fortrydelse skal anmeldes til Mameko Solutions på e-mail:
info@mamekosolutions.dk
Dette skal ske senest 14 dage efter aftalens underskrivelse.
I denne e-mail skal modtager tydeligt gøre opmærksom på, at denne ønsker at benytte sin fortrydelsesret.

Klagemuligheder
Ønsker du at klage over et produkt leveret af Mameko Solutions, kan dette gøres via følgende instans:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning,
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby
eller via www.forbrug.dk.

Misligholdelse af krav til modtager

Opdatering af hjemmesiden
Med mindre andet er aftalt fastholdes det påkrævede aktivitetsniveau som angivet i punkt 1 under kravene til modtageren. Imødekommes dette ikke af modtageren af hjemmesiden under hele aftaleperioden, vil der fra Mameko Solutions blive opkrævet et gebyr. I første omgang vil dette gebyr være et startgebyr på 3.000 kr. (ekskl. moms). Efterfølgende vil der pålægges et gebyr på 500 kr. (ekskl. moms) om måneden for hver måned, hvor det aftalte aktivitetsniveau ikke opfyldes. Perioder med et andet aktivitetsniveau kan aftales, såfremt dette accepteres og godkendes af Mameko Solutions.
Ønsker modtager at få ændret det fastsatte minimumsniveau, skal dette anmodes minimum 30 dage forud for, at ændringen ønskes. Dette kræver stadig en accept fra Mameko Solutions side, for at aftalen kan ændres.

Aftalens længde
Som udgangspunkt løber aftalen et år fra datoen for aftalens underskrivelse. Såfremt andet ikke meddeles mindst 90 dage før aftalens udløb forlænges aftalen automatisk med et år.

Kommercielt brug af hjemmesiden
Mameko Solutions forebeholder sig retten til eksklusivt at administrere reklamer så som Google Adsense eller lignende. Derudover også andre former for kommercielt indhold på siden. Herunder også redaktionelt indhold. Modtageren har ret til at bruge siden kommercielt, så længe at denne kommercielle brug ikke konflikter med de kommercielle interesser for hjemmesiden hos Mameko Solutions. Ønskes særaftaler på dette område eller individuelle løsninger, skal dette aftales på forhånd, før modtager implementerer dette på siden.
Ved misligholdelse forebeholder Mameko Solutions sig retten til at annullere den oprindelige aftale for hjemmesiden.

Giv mig en gratis hjemmeside

Udfyld formularen til højre og se om du kan få en gratis hjemmeside: